Hasło
συμφέρω
Definicja
być korzystnym, pożytecznym (+dat.); (impers.) συμφέρει jest korzystne, pożyteczne (+infin.); τὸ συμφέρον korzyść, pożytek, zysk
Frekwencja
414
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish