Search Lemma
παρέχω
DEFINITION
sağlamak, temin etmek, olanak sağlamak
FREQUENCY RANK
235
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish