παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma
παρέχω
DEFINITION
provide, present, offer; allow, grant
FREQUENCY RANK
235
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Taking and Giving
Inglés