Search Lemma
οἴομαι
DEFINITION
(+acc.& inf.) düşünmek, sanmak, saymak, addetmek, ummak
FREQUENCY RANK
171
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish