Hasło
οἴομαι
Definicja
myśleć, uważać, sądzić, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.)
Frekwencja
171
Część mowy
Czasownik: deponens
Polish