οἴομαι or οἶμαι, οἰήσομαι, impf. ᾤμην, aor. ᾠήθην

LEMA DE BUSCA
οἴομαι
DEFINIÇÃO
pensar, supor, imaginar (+ac. e infin.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
171
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International