Search Lemma
μίγνυμι
DEFINITION
karıştırmak, eklemek, katmak; (med.&pass.) karşı karşıya gelmek, çarpışmak
FREQUENCY RANK
366
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -μι grubu
Turkish