Search Lemma
δοκέω
DEFINITION
(+acc.) -gibi/-miş gibi görünmek, kabul görmek, uygun görünmek, karar vermek; (+inf.) -mek uygun/yararlı görünüyor
FREQUENCY RANK
71
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish