Hasło
δοκέω
Definicja
uważać, mniemać, przypuszczać, wyobrażać sobie (+ acc. c. inf.); wydawać się, mieć pozory czegoś; (impers.) δοκεῖ μοι wydaje mi się
Frekwencja
71
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish