γλῶσσα γλώσσης, ἡ

Search Lemma
γλῶσσα
DEFINITION
dil, lisan
FREQUENCY RANK
484
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 1. çekim grubu
Turkish