γλῶσσα γλώσσης, ἡ

Hasło
γλῶσσα
Definicja
język; mowa
Frekwencja
484
Część mowy
Rzeczownik: 1 deklinacja
Polish