πάρειμι

Hasło
πάρειμι
Definicja
być obecnym, być w pobliżu; (impers.) πάρεστί μοι zależy ode mnie, jest w mojej mocy (+inf.); τὰ παρόντα obecny stan rzeczy; τὸ παρόν chwila obecna
Frekwencja
194
Część mowy
Czasownik: nieregularny
Polish