ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην

LEMA DE BUSCA
ὀνομάζω
DEFINIÇÃO
chamar por nome
RANQUE DE FREQUÊNCIA
204
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International