ἀξιόω, ἀξιώσω, ἠξίωσα, ἠξίωκα, ἠξίωμαι, ἠξιώθην

LEMA DE BUSCA
ἀξιόω
DEFINIÇÃO
considerar digno
RANQUE DE FREQUÊNCIA
267
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International