Hasło
ἀξιόω
Definicja
oceniać wartość, szacować; wymagać, oczekiwać, domagać się, rościć sobie
Frekwencja
267
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish