ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

LEMA DE BUSCA
ἀγγέλλω
DEFINIÇÃO
reportar, contar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
523
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International