ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα, ἤγγελμαι, ἠγγέλθην

Hasło
ἀγγέλλω
Definicja
zawiadomić, poinformować, powiedzieć
Frekwencja
523
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish