δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

LEMA DE BUSCA
δηλόω
DEFINIÇÃO
mostrar, declarar, explicar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
237
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International