Hasło
δηλόω
Definicja
pokazywać, deklarować, wyjaśniać
Frekwencja
237
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish