Hasło
ὁράω
Definicja
patrzeć, widzieć
Frekwencja
66
Część mowy
Czasownik: kontrahowany
Polish