ἑκάτερος ἑκατέρα ἑκάτερον

Hasło
ἑκάτερος
Definicja
każdy (z dwóch)
Frekwencja
236
Część mowy
Zaimek
Polish