Hasło
συμβαίνω
Definicja
spotykać się, pogodzić się, odpowiadać, zgadzać się; zdarzyć się, wydarzyć się; przebiegać w jakiś sposób (+adv.), wynikać
Frekwencja
154
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish