Hasło
οἷος
Definicja
taki jak, jakiego rodzaju, jaki, (exclam.) co za...!, jak…! ; οἷός τε (+ inf.) odpowiedni by, zdolny by; οἷόν τε (+ inf.) jest możliwe że
Frekwencja
69
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish