Hasło
λαμβάνω
Definicja
brać, chwytać; otrzymać, dostać
Frekwencja
70
Część mowy
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Polish