πολέμιος πολεμία πολέμιον

TEST TRANSLATION
πολέμιος
DEFINITION
معاد ؛ العدو = οἱ πολέμιοι
FREQUENCY RANK
246
أقسام الكلام
صفة: التصريف الأول والثاني
Arabic