πεμπτός –ή –όν

TEST TRANSLATION
πεμπτός
DEFINITION
الخامس
FREQUENCY RANK
508
أقسام الكلام
صفة: عدد
Arabic