πεμπτός –ή –όν

释义
πεμπτός
释义
第五个
词频排序
508
词性
形容词:数词
Chinese, Simplified