Hasło
πεμπτός
Definicja
piąty
Frekwencja
508
Część mowy
Liczebnik: główny
Polish