παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

TEST TRANSLATION
παύω
DEFINITION
أنتهى/ينتهي، فتر/يفتُر، أوقف/يوقف ؛ زال/يزال
FREQUENCY RANK
364
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
Arabic