βραχύς βραχεῖα βραχύ

TEST TRANSLATION
βραχύς
DEFINITION
ملخّص ، قصير
FREQUENCY RANK
332
أقسام الكلام
صفة: ύς, --εῖα, --ύ--
Arabic