Hasło
βραχύς
Definicja
krótki, zwięzły, niski
Frekwencja
332
Część mowy
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Polish