ἔοικα, ptc. εἰκώς

释义: 
ἔοικα
释义: 
像,看起来像(+与格);似乎;适合
词性: 
动词:不规则
语义组: 
特征
词频排序: 
270

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%E1%BC%94%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-ptc-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8E%CF%82