ἔοικα, ptc. εἰκώς

Hasło: 
ἔοικα
Definicja: 
być jak, być podobnym (+ dat.); wydawać się; być stosownym
Część mowy: 
Czasownik: nieregularny
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
270

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%94%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-ptc-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8E%CF%82