ἔοικα, ptc. εἰκώς

TEST TRANSLATION: 
ἔοικα
DEFINITION: 
شبَه/يشبَه (+ مفعول به غير مباشر) ؛ بدا/يبدو ؛ لائم/يلائم
أقسام الكلام: 
فعل: فعل غير قياسيّ
المجموعة الدلالية: 
الخصائص
FREQUENCY RANK: 
270

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%94%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-ptc-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8E%CF%82