ἔοικα, ptc. εἰκώς

Search Lemma: 
ἔοικα
DEFINITION: 
(+dat.) -e benzedim, -e gibi göründüm
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kuralsız
ANLAMSAL ALAN: 
Nitelikler
FREQUENCY RANK: 
270

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%94%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1-ptc-%CE%B5%E1%BC%B0%CE%BA%CF%8E%CF%82