φύω, φύσω, ἔφυσα

释义: 
φύω
释义: 
产生,生出; (一般过去时强变化)ἔφυν 增长;(现在完成时)πέφυκα 天性是……
词性: 
动词:-ω元音词干
语义组: 
世界秩序
词频排序: 
90

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CF%86%CF%8D%CF%89-%CF%86%CF%8D%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B1