φύω, φύσω, ἔφυσα

Hasło: 
φύω
Definicja: 
wytwarzać, płodzić, rodzić; 2 aor. ἔφυν wzrósł, pf. πέφυκα jest rzeczą naturalną
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Grupa semantyczna: 
Porządek świata
Frekwencja: 
90

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%86%CF%8D%CF%89-%CF%86%CF%8D%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B1