φύω, φύσω, ἔφυσα

Search Lemma: 
φύω
DEFINITION: 
yaratmak, ürün vermek, doğurmak; (med.) meydana gelmek, ortada bitmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya Düzeni
FREQUENCY RANK: 
90

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%CF%8D%CF%89-%CF%86%CF%8D%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B1