φύω, φύσω, ἔφυσα

Search Lemma: 
φύω
DEFINITION: 
a produce, a genera 2 aor. ἔφυν a crescut, perfect πέφυκα a fi prin fire
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcina vocală
GRUP SEMANTIC: 
Ordinea lumii
FREQUENCY RANK: 
90

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%86%CF%8D%CF%89-%CF%86%CF%8D%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B1