μέν...δέ

释义: 
μέν...δέ
释义: 
一方面⋯⋯另一方面(经常不需翻译);μέν(单独使用)的确
词性: 
连词:表并列
语义组: 
小品词
词频排序: 
10

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD-%CE%B4%CE%AD