μέν...δέ

Hasło: 
μέν...δέ
Definicja: 
z jednej strony... z drugiej strony ... (często nietłumaczone); μέν (osobno) rzeczywiście, istotnie
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
10

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD-%CE%B4%CE%AD