μέν...δέ

Search Lemma: 
μέν...δέ
DEFINITION: 
pe de o parte...pe de altă parte (adeseori netradus); μέν (de unul singur) într-adevăr
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: coordinating
GRUP SEMANTIC: 
Particule
FREQUENCY RANK: 
10

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD-%CE%B4%CE%AD