μέν...δέ

Search Lemma: 
μέν...δέ
DEFINITION: 
iken … ise, bir yandan … öte yandan
SÖZCÜK TÜRÜ: 
bağlaç: eşbağımlı
ANLAMSAL ALAN: 
Edatlar
FREQUENCY RANK: 
10

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CE%BD-%CE%B4%CE%AD