δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

释义: 
δηλόω
释义: 
显示;宣布;揭示,解释
词性: 
动词:缩合
语义组: 
展示与发现
词频排序: 
237

Suggested Citation