δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

LEMA DE BUSCA: 
δηλόω
DEFINIÇÃO: 
mostrar, declarar, explicar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mostrar e Encontrar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
237

Suggested Citation