δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, ἐδηλώθην

TEST TRANSLATION: 
δηλόω
DEFINITION: 
أظهر/يظهر ، أخبر/يخبر ، بيّن/يبين ، أعلن/يعلن ، دلّ/يدل على ، فسّر/يفسر
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
العرض والوِجدان
FREQUENCY RANK: 
237

Suggested Citation