ὕστερος ὑστέρα ὕστερον

Search Lemma: 
ὕστερος
DEFINITION: 
(+gen.) -den sonra gelen, sonraki, -in peşinden gelen, ertesi
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
229

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD