ὕστερος ὑστέρα ὕστερον

Hasło: 
ὕστερος
Definicja: 
następczy, podążający za (+gen.); następny, późniejszy; (adv.) ὕστερον później
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
229

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BD%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BD%95%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD