ὅστις ἥτις ὅ τι

Search Lemma: 
ὅστις
DEFINITION: 
ki o, ki o şey; her kim, her ne
SÖZCÜK TÜRÜ: 
zamir
ANLAMSAL ALAN: 
Zamirler/Soru Sözcükleri
FREQUENCY RANK: 
33

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BC%A5%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BD%85-%CF%84%CE%B9