ὅστις ἥτις ὅ τι

Search Lemma: 
ὅστις
DEFINITION: 
oricine, orice; (în întrebări indirecte) cine, care, ce
PARTE DE VORBIRE: 
pronume
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
33

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BC%A5%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BD%85-%CF%84%CE%B9